Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Hipparchia fatua

Vernacular name:

Donkere heivlinder


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Hipparchia statilinus - Kleine heivlinder
Hipparchia fidia - Gestreepte heivlinder

(Freyer, 1844)

Donkere heivlinder

Beschrijving:
De donkere heivlinder kan worden gevonden bij dichte struikvegetaties, op rotsachtige hellingen, bij droge grazige vegetaties, in open bos en in (olijf)boomgaarden. In de meeste leefgebieden komen bomen voor. De soort komt in uiterlijk en biotoopkeuze grotendeels overeen met de kleine heivlinder (H. statilinus). De vlinders zitten vaak op de grond of op boomstammen, en bezoeken zelden of nooit bloemen. Als waardplant worden grassoorten gebruikt. De soort vliegt in één generatie per jaar.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Gemengd bos
Naaldbos
Puinhellingen
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Hipparchia statilinus

Verspreiding:
Komt in ZO-Europa voor: Z-Bosnië-Hercegovina, ZW-Joegoslavië, Macedonië, Z- en O-Bulgarije en in grote delen van Griekenland (inclusief veel Griekse eilanden). Vliegt tot 1500m; meestal beneden de 600m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus, september, oktober.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
H. fatua 7

Hipparchia fatua (Donkere heivlinder)
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Donkere heivlinder
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database