Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Melanargia ines

Vernacular name:

Moors dambordje


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Melanargia pherusia - Siciliaans dambordje
Satyrus ferula - Grote saterzandoog

(Hoffmannsegg, 1804)

Moors dambordje

Beschrijving:
Het Moors dambordje is te vinden op warme, droge plekken met een lage vegetatie, op rotsachtige hellingen, bij bloemrijke grazige vegetaties en bij struweel. Als waardplanten worden verschillende grassoorten gebruikt zoals Brachypodium pinnatum (gevinde kortsteel) en Bromus madritensis . De rupsen overwinteren en verpoppen in het vroege voorjaar op de grond.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Melanargia occitanica

Verspreiding:
Komt in heel Portugal voor en in grote delen van Spanje, met uitzondering van het noorden. Vliegt tot 1600m.

Vliegtijd:
mei, juni.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
M. ines 7

Melanargia ines (Moors dambordje)
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Moors dambordje
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database