Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Pyronia bathseba

Vernacular name:

Spaans oranje zandoogje


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Pyronia cecilia - Zuidelijk oranje zandoogje
Aphantopus hyperantus - Koevinkje

(Fabricius, 1793)

Spaans oranje zandoogje

Beschrijving:
Vergeleken met de andere oranje zandoogjes is het spaans oranje zandoogje opvallend bont getekend. De vlinders zijn vooral te vinden bij droge, vrij ruige grazige vegetaties die in de buurt van struiken of bomen groeien. De rupsen voeden zich met grassen, met name met Brachypodium -soorten (kortsteel), maar waarschijnlijk ook met Bromus (dravik) en Poa (beemdgras). De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Leefgebied:
Struweel en grasland
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Phrygana vegetaties
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Onmiskenbaar

Verspreiding:
Komt in vrijwel geheel Portugal en Spanje voor (uitgezonderd het noordwesten en de noordkust), in ZO-Frankrijk vanaf de Pyreneeën tot in de Ardèche, Drôme en Var. Vliegt tot 2000m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. bathseba 7

Pyronia bathseba
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Spaans oranje zandoogje
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database