Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Coenonympha hero

Vernacular name:

Zilverstreephooibeestje


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Coenonympha dorus - Bleek hooibeestje
Coenonympha leander - Turks hooibeestje

(Linnaeus, 1761)

Zilverstreephooibeestje

Beschrijving:
Het zilverstreephooibeestje is een bewoner van vochtige tot natte grazige weiden in en langs bossen. Soms komen ze ook op drogere plekken of op bloemrijke graslanden buiten bossen voor. De vlinders zitten graag in het gras. Ze vliegen niet veel en leggen geen grote afstanden af. Als waardplanten dienen enkele grassoorten, onder andere Deschampsia cespitosa (ruwe smele) en Elymus arenarius (hondstarwegras). De rups overwintert halfvolgroeid in een graspol. Ook de verpopping vindt daar plaats. Het zilverstreephooibeestje vliegt in één generatie per jaar.

Leefgebied:
Gemengd bos
Matig voedselrijk grasland
Vochtig grasland en ruigte
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Coenonympha oedippus

Verspreiding:
Komt voor in kleine, sterk van elkaar geïsoleerde populaties. Frankrijk (Allier, Nievre, Saone-et-Loire, Ain, Jura, Haut Rhin, Bas Rhin, Seine-et-Marne, Meuse en Moselle), NW-, NO- en Midden-Zwitserland, Z- en O-Duitsland, Polen, Baltische Staten, Z-Finland, Z-Zweden, Slowakije, N-Oostenrijk. Vliegt van zeeniveau tot 750m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar.

Status Benelux:
Verdwenen uit Nederland sinds 1960, verdwenen uit Vlaanderen sinds 1912, ook verdwenen uit Wallonië. Dichtstbij gelegen populaties in Noord-Frankrijk en Zuid-Duitsland.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. hero 7

Coenonympha hero
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Zilverstreephooibeestje
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database