Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Coenonympha gardetta

Vernacular name:

Alpenhooibeestje


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Coenonympha glycerion - Roodstreephooibeestje
Coenonympha darwiniana - Darwin's hooibeestje

(Prunner, 1798)

Alpenhooibeestje

Beschrijving:
Het Alpenhooibeestje is vooral bij open, (sub)alpiene graslanden te vinden en op graslanden met verspreide struiken en bomen. Op sommige plekken kan de soort talrijk voorkomen. Het vrouwtje legt de eitjes meestal één voor één op grashalmen. Verschillende grassoorten worden als waardplant gebruikt. De rupsen overwinteren en verpoppen aan het begin van de zomer, meestal dicht bij de grond hangend aan een plant. Het Alpenhooibeestje heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Matig voedselrijk grasland
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Coenonympha darwiniana
Coenonympha arcania

Verspreiding:
Komt in O-Frankrijk voor in het noordelijk deel van het Centraal Massief; in de Jura; in de Alpen vanaf de Franse Alpen tot aan de Karawanken in Oostenrijk/Slovenië en lokaal in berggebieden in Bosnië-Hercegovina, ZW-Joegoslavië en Albanië. Vliegt van 800-2900m, meestal tussen 1400-2400m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. gardetta 7

Coenonympha gardetta
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Alpenhooibeestje
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database