Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Melitaea trivia

Vernacular name:

Toortsparelmoervlinder


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Melitaea arduinna - Centaurieparelmoervlinder
Melitaea didyma - Tweekleurige parelmoervlinder

(Denis and Schiffermüller, 1775)

Toortsparelmoervlinder

Beschrijving:
De toortsparelmoervlinder komt bij bloemrijke, grazige vegetaties voor (zowel op droge als op vochtige plekken) en op ruderale terreinen. Als waardplanten worden verschillende Verbascum -soorten gebruikt (o.a. V. thapsus (koningskaars), V. densiflorum (stalkaars) en V. longifolium). De jonge rupsen leven in een gemeenschappelijk spinselnest, waarin ze ook overwinteren. Na de overwintering zitten ze wat verder uit elkaar en zijn ze vaak op de bovenkant van de bladeren te vinden. De soort heeft afhankelijk van de klimaatzone één of twee generaties per jaar.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland
Vochtig grasland en ruigte
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Melitaea didyma

Verspreiding:
Komt verspreid in grote delen van Z-Europa voor: N-Portugal, gebergten in M- en N-Spanje, in Italië lokaal vanaf de Alpen tot de Z-Apennijnen en vanaf Slovenië en Slowakije in heel ZO-Europa. Vliegt tot 2200m.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
M. trivia 7

Melitaea trivia
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Toortsparelmoervlinder
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database