Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Boloria dia

Vernacular name:

Akkerparelmoervlinder


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Boloria freija - Freija's parelmoervlinder
Boloria polaris - Poolparelmoervlinder

(Linnaeus, 1767)

Akkerparelmoervlinder

Beschrijving:
De akkerparelmoervlinder komt in het noordelijk deel van zijn verspreidingsgebied voor op warme hellingen met open bos, struweel en bloemrijke graslanden. Verder naar het zuiden wordt hij ook op vochtige en beschaduwde plekken aangetroffen. De eitjes worden één voor één afgezet aan verschillende soorten viooltjes. De rupsen overwinteren halfvolgroeid in de strooisellaag. De verpopping vindt onderin de vegetatie plaats. De akkerparelmoervlinder brengt twee tot drie generaties per jaar voort.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Boloria titania

Verspreiding:
Komt voor in Centraal-Europa. Ontbreekt in Ierland, Groot-Brittannië, Scandinavië, Nederland, Iberisch schiereiland behalve de noordelijke provincies en Cantabrisch gebergte, op de mediterrane eilanden behalve Sicilië, Z-Italië en grote delen van Griekenland. Vliegt van 500 tot 1600m.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
In Nederland zwerver, in Wallonië kwetsbaar. Dichtstbijgelegen populaties in Zuid-België, Frankrijk en Duitsland.

Trend en mate van voorkomen per land:
B. dia 7

Boloria dia (Akkerparelmoervlinder)
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Akkerparelmoervlinder
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database