Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Boloria chariclea

Vernacular name:

Arctische parelmoervlinder


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Boloria selene - Zilveren maan
Boloria freija - Freija's parelmoervlinder

(Schneider, 1794)

Arctische parelmoervlinder

Beschrijving:
De arctische parelmoervlinder komt voor in een extreem milieu: de winderige, droge, rotsachtige toendra in het uiterste noorden van Europa, met een begroeiing van grazige vegetatie en dwergstruikjes. De waardplant is niet bekend, mogelijk worden Cassiope tetragona of viooltjes-soorten gebruikt. De soort vliegt laag bij de grond en zoekt beschutting bij rotsen en in laagtes. De vlinders zijn ongeveer twee weken per jaar te zien.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Heide en struweel
Matig voedselrijk grasland
Sclerofiele struikvegetatie
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Boloria freija
Boloria polaris

Verspreiding:
De arctische parelmoervlinder komt, net als de poolparelmoervlinder, in Europa alleen in Lapland voor: in het noorden van Noorwegen, Zweden en Finland (ten noorden van 68°NB). Vliegt tussen 100 en 1400m.

Vliegtijd:
juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
B. chariclea 7

Boloria chariclea
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Arctische parelmoervlinder
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database