Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Boloria titania

Vernacular name:

Titania's parelmoervlinder


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Boloria euphrosyne - Zilvervlek
Boloria selene - Zilveren maan

(Esper, 1793)

Titania's parelmoervlinder

Beschrijving:
Het leefgebied van deze parelmoervlinder bestaat uit grazige, open plekken die in of langs bossen liggen of uit graslanden waar verspreid bomen in voorkomen. Meestal zijn het vochtige tot moerassige plekken die begroeid zijn met hoge kruiden en de waardplant Persicaria bistorta (adderwortel). Ook viooltjes-soorten worden als waardplant gebruikt. Het vrouwtje zet de relatief grote eitjes één voor één op de waardplant af of in de buurt er van. De rupsen overwinteren en verpoppen aan het eind van het voorjaar dicht bij de grond aan plantenstengels.

Leefgebied:
Sub-alpien grasland
Gemengd bos
Matig voedselrijk grasland
Vochtig grasland en ruigte

Sterk gelijkende soorten:
Boloria dia

Verspreiding:
Titania's parelmoervlinder komt in Europa in een aantal van elkaar gescheiden gebieden voor. In Frankrijk in het departement Aude en van het Centraal Massief tot in de Franse Alpen en de Jura, in de Alpen (vanaf Frankrijk tot in Oostenrijk), NW-Kroatië, Bosnië-Hercegovina, ZW-Joegoslavië, Roemenië en in NO-Europa in Letland, Estland en Zuid-Finland. Vliegt vanaf 300m tot 2000m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar en het beperkte voorkomen.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
B. titania 7

Boloria titania
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Titania's parelmoervlinder
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database