Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Polyommatus albicans

Vernacular name:

Kwartsblauwtje


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Polyommatus hispana - Provençaals bleek blauwtje
Polyommatus admetus - Oostelijk esparcetteblauwtje

(Herrich-Schäffer, 1851)

Kwartsblauwtje

Beschrijving:
Het kwartsblauwtje kan worden aangetroffen op droge, kalkrijke, rotsachtige plaatsen met een grazige vegetatie en bij open, droog struweel. Belangrijkste waardplant is Hippocrepis comosa (paardenhoefklaver), mogelijk wordt ook H. multisiliquosa gebruikt. Het vrouwtje legt de eieren op de bladeren. De rupsen worden vaak samen met mieren gevonden. De soort heeft één generatie per jaar.

Leefgebied:
Droog kalkgrasland en steppe
Sclerofiele struikvegetatie

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus coridon
Polyommatus caelestissima
Polyommatus philippi
Polyommatus hispana

Verspreiding:
Komt in grote delen van Spanje voor, ontbreekt in het noordoosten, langs de noord- en oostkust en in regio's grenzend aan Portugal. Vliegt van 400-2000m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. albicans 7

Polyommatus albicans (Kwartsblauwtje)
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Kwartsblauwtje
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database