Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Polyommatus daphnis

Vernacular name:

Getand blauwtje


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Polyommatus menelaos - Taygetosblauwtje
Polyommatus bellargus - Adonisblauwtje

(Denis and Schiffermüller, 1775)

Getand blauwtje

Beschrijving:
Het getand blauwtje is een lokaal voorkomende soort van schrale ruigten en graslanden, die vaak bij bossen liggen. Meestal vliegt de soort in lage aantallen. Het vrouwtje met de getande achtervleugelrand is onmiskenbaar. De eitjes worden afgezet op Hippocrepis (paardenhoefklaver) en Coronilla (kroonkruid). Het vrouwtje heeft hierbij een voorkeur voor planten die in de schaduw van het bos of van rotsen staan. De rups wordt bezocht door mieren, onder andere Lasius , Formica en Tapinoma soorten. De overwintering gebeurt als ei of als kleine rups. Voor de verpopping wordt een plekje in de strooisellaag opgezocht. Het getand blauwtje vliegt in één generatie.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Polyommatus dolus

Verspreiding:
Komt lokaal voor in enkele van elkaar geïsoleerde gebieden in ZW-Europa en is algemener in ZO-Europa vanaf Z-Polen tot in de Balkan en Griekenland. Lokaal in NO-Spanje tot Madrid, Z-Frankrijk, Wallis in Zwitserland, Centraal-Italië, Sicilië, Duitse middengebergten. Vliegt van 200 tot 1800m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Niet in de Benelux, zeer lokaal in Duitsland.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. daphnis 7

Polyommatus daphnis (Getand blauwtje)
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Getand blauwtje
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database