Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Plebeius idas

Vernacular name:

Vals heideblauwtje


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Plebeius argus - Heideblauwtje
Plebeius argyrognomon - Kroonkruidblauwtje

(Linnaeus, 1761)

Vals heideblauwtje

Beschrijving:
Het vals heideblauwtje komt voor op schrale graslanden en kruidenrijke heiden, zowel in open situaties als in bossen. De vliegterreinen kunnen droog tot matig vochtig zijn. De eitjes worden afgezet op veel verschillende soorten vlinderbloemigen, zoals Cytisus scoparius (brem), Genista pilosa (kruipbrem), Lotus corniculatus (gewone rolklaver), Coronilla varia (kroonkruid), Melilotus albus (witte honingklaver), maar ook op Ericaceen (Calluna vulgaris , Vaccinium uliginosum) en zonneroosjes (Helianthemum oelandicum). Het ei wordt tegen houtige delen geplakt, waar het overwintert. De rupsen worden zeer veel bezocht door mieren, voornamelijk van de geslachten Formica en Lasius . Voor de verpopping kruipt de rups in de gangen van mierennesten. Afhankelijk van de geografische ligging en hoogte van het vliegterrein komen een tot twee generaties per jaar voor.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Gemengd bos
Heide en struweel
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Plebeius argus
Plebeius argyrognomon
Plebeius pylaon
Polyommatus escheri

Verspreiding:
Wijdverbreid in grote delen van Europa. Ontbreekt in Portugal en grote delen van Spanje behalve o.a. Sierra Nevada, Montes Universalis en het noorden. Komt verder niet voor in Z-Italië, Z-Griekenland, mediterrane eilanden en Groot-Brittannië. Vliegt van 200 tot 2100m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
In Nederland verdwenen sinds 1983, in Vlaanderen en Wallonië ook verdwenen. Lokaal, soms in lage aantallen op kruidenrijke heide in Zuid-Frankrijk, Duitsland en Denemarken.

Trend en mate van voorkomen per land:
P. idas 7

Plebeius idas (Vals heideblauwtje)
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Vals heideblauwtje
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database