Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Glaucopsyche melanops

Vernacular name:

Spaans bloemenblauwtje


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Glaucopsyche paphos - Cypriotisch bloemenblauwtje
Iolana iolas - Blazenstruikblauwtje

(Boisduval, 1828)

Spaans bloemenblauwtje

Beschrijving:
Het Spaans bloemenblauwtje vliegt bij open struweelvegetaties of in open bos, met name op plekken met boomheide of met grote bremplanten. Het vrouwtje legt de eieren op de bloemen van verschillende Fabaceae (vlinderbloemigen) zoals Dorycnium -, Lotus - (rolklaver), Anthyllis - (wondklaver), Cytisus - (brem) en Genista -soorten (heidebrem). De rupsen eten van de bloeiwijzen en worden door mieren bezocht. De overwintering vindt plaats in het popstadium. De soort vliegt normaal in één generatie per jaar, in Spanje soms in twee generaties.

Leefgebied:
Heide en struweel
Sclerofiele struikvegetatie
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Glaucopsyche paphos
Glaucopsyche alexis

Verspreiding:
Komt voor in N-Portugal, bijna geheel Spanje, in ZO-Frankrijk vanaf de Pyreneeën, via de Cevennen en de Provence tot in de Alpen en in Italië in de W-Ligurische Alpen. Vliegt vanaf zeeniveau tot 1200m.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
G. melanops 7

Glaucopsyche melanops
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Spaans bloemenblauwtje
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database