Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Zizeeria knysna

Vernacular name:

Amethistblauwtje


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Tarucus balkanica - Klein christusdoornblauwtje
Cupido minimus - Dwergblauwtje

(Trimen, 1862)

Amethistblauwtje

Beschrijving:
Het amethistblauwtje is een weinig opvallend blauwtje, dat laag boven de grond vliegt. Het is een soort van droge graslanden, wegbermen, braakliggende grond en tuinen, maar de vlinders worden soms ook op vochtige, schaduwrijke plekken gevonden. Als waardplanten worden verschillende Medicago -soorten gebruikt, zoals M. sativa (luzerne), M. arborea , M. minima (kleine rupsklaver), M. lupulina (hopklaver) en mogelijk ook Oxalis -soorten (klaverzuring). De soort vliegt in twee of meer generaties per jaar. Tijdens de eerste generatie komen de vlinders maar in lage aantallen voor. De overwintering vindt plaats als rups.

Leefgebied:
Braakliggend terrein
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Stedelijke parken - tuinen

Sterk gelijkende soorten:
Cupido minimus
Cupido lorquinii

Verspreiding:
De soort komt op Cyprus voor en verspreid op het Iberisch schiereiland, met name aan de zuidkust, lokaal aan de oostkust en in het binnenland (Castiliaans Scheidingsgebergte, Cantabrisch gebergte) en in M- en N-Portugal. Vliegt vanaf zeeniveau tot 1800m.

Vliegtijd:
maart, april, mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.

Trend en mate van voorkomen per land:
Z. knysna 7

Zizeeria knysna (Amethistblauwtje)
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Amethistblauwtje
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database