Auteurs: I. van Halder, I. Wynhoff & C. van Swaay (De Vlinderstichting)
Zoek
Scientific name:

Carcharodus lavatherae

Vernacular name:

Andoorndikkopje


Use the links below to jump to previous and next taxa in a text browser:
Carcharodus alceae - Kaasjeskruiddikkopje
Carcharodus floccifera - Pluimdikkopje

(Esper, 1783)

Andoorndikkopje

Beschrijving:
Het andoorndikkopje onderscheidt zich van de andere dikkopjes van dit genus door de groene glans op de bovenkant van vleugels en lichaam. Deze vlinder leeft op warme bloemrijke plekken. De populaties zijn over het algemeen eerder klein en het is dan ook een bijzonderheid als er veel vlinders bij elkaar worden gezien. Als het bijzonder warm is, zoeken de vlinders plekken met vochtige grond op om daar te drinken. De eitjes worden een voor een afgezet op de kelkbladeren van Stachys -soorten, meestal Stachys recta (bergandoorn). De kleine rupsjes maken een los spinsel met blaadjes, waaronder ze zich ook tijdens het foerageren verbergen. Eerst leven ze van de zaden van hun waardplant, later eten ze ook bladeren. Ze overwinteren in het derde of vierde larvenstadium. De verpopping vindt plaats aan de voet van de waardplant. Het andoorndikkopje vliegt in één generatie per jaar.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Zomergroen loofbos

Sterk gelijkende soorten:
Carcharodus stauderi

Verspreiding:
Een zuidelijke soort. Centraal- en NO-Spanje, Z-Frankrijk en Centraal Massief, Italië, NO-Balkan en N-Griekenland. Vliegt van 200 tot 1600m.

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
Niet in de Benelux. Dichtstbij gelegen populaties bevinden zich op droge, bloemrijke hellingen op kalkbodem in Rijn- en Moezeldal.

Trend en mate van voorkomen per land:
C. lavatherae 7

Carcharodus lavatherae
Beschrijving geeft informatie over kenmerken, voorkomen en levenswijze van de geselecteerde soort of hogere groep. Zoeken kan op populaire of wetenschappelijke naam.
Andoorndikkopje
Algemene inleiding, overzicht van behandelde soorten en functionaliteit van de site
Een boom, afbeedlingengallerij en alfabetische lijsten bieden toegang tot de behandelde soorten en hogere groepen
Beschrijvingen van de behandelde soorten
Identify IT
Atlas
Leefgebieden
Literatuurverwijzingen
Test hier uw kennis over de behandelde soorten
Korte uitleg van het BIS programma
Auteurs van en medewerkers aan dit project
Terug naar de hoofdindex van de World Biodiversity Database